BC Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2021, Ước thực hiện cả năm 2021 – Dự kiến Kế hoạch năm 2022
Số ký hiệu văn bản 581/BC-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2021, Ước thực hiện cả năm 2021 – Dự kiến Kế hoạch năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm Bao_cao_tom_tat_KH_KTXH_2022_220211025061211072_Signed.pdf
1_1_Bieu_KTXH_(huyen_TP)_2022_20211025061311229_Signed.pdf
581_BC_0001_20211101063108696690.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT