BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 454/BC-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung BC Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm Bao_cao_thang_8_2021082302242020210823040937444_Signed.pdf
Bieu_KTXH_nam_thang_8_tong_21020210823040940897_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT