QĐ V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình: Kè biên giới sông Hồng khu vực mốc 97(2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Hộ ông Hồ A Minh (Nhận thừa kế của ông Hồ Mù Hoa))
Số ký hiệu văn bản 5428/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung QĐ V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình: Kè biên giới sông Hồng khu vực mốc 97(2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Hộ ông Hồ A Minh (Nhận thừa kế của ông Hồ Mù Hoa))
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 2_QD_thu_hoi_Ho_A_Minh_signed220210901054105727_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT