QĐ V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình: Kè biên giới sông Hồng khu vực mốc 97(2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Hộ bà Lù Thị Tú)
Số ký hiệu văn bản 5427/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung QĐ V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình: Kè biên giới sông Hồng khu vực mốc 97(2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Hộ bà Lù Thị Tú)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 1_QD_thu_hoi_Lu_Thi_Tu_signed220210901053958555_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT