QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Hộ ông: Vùi A Páo, vợ là bà Lý Thị Chi)
Số ký hiệu văn bản 5425/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Hộ ông: Vùi A Páo, vợ là bà Lý Thị Chi)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 5_Vui_A_Pao_Ly_Thi_Chi_signed220210901052919053_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT