QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Tẩn Sài Phù, vợ là bà Tẩn Lở Mẩy - Địa chỉ thường trú: Thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 5608/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Tẩn Sài Phù, vợ là bà Tẩn Lở Mẩy - Địa chỉ thường trú: Thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 1_Quyet_dinh_ong_Tan_Sai_Phu_220210909053625841_Signed.pdf
So_do_kem_theo_QD_giam_dien_ti20210909053638138_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT