QĐ Về việc ban hành Quyết định quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Huyện đoàn thanh niên
Số ký hiệu văn bản 5664/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung QĐ Về việc ban hành Quyết định quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Huyện đoàn thanh niên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_ban_hanh_quy_che_ph20210913040708319_Signed.pdf
PHU_LUC_PH_giai_doan_20212025_20210913040819428_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT