TB v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phàn Duần Phù, bà Vàng Lở Mẩy - Địa chỉ thường trú: Thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 503/TB-UBND
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung TB v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phàn Duần Phù, bà Vàng Lở Mẩy - Địa chỉ thường trú: Thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 2_Phan_Duan_Phu_signed2021081320210813060008151_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT