KH tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71/KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 74/KH-UBND
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 19/03/2021
Trích yếu nội dung KH tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71/KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 74_KH_0001_20210323081656897890.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT