Báo cáo 09 đề án của huyện ủy giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 01
Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày hiệu lực 08/02/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo 09 đề án của huyện ủy giai đoạn 2020-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm DỀ ÁN BX.rar
Văn bản mới