Bát Xát – Đổi mới việc cung cấp và quản lý thông tin

BXĐT- Những năm qua, bằng việc chỉ đạo quyết liệt và thực đồng bộ các giải pháp trong việc cung cấp và quản lý thông tin, Đảng bộ huyện Bát Xát đã huy động và khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính chính trị; thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư và tạo sự đồng thuận cao nhất. Đặc biệt Nhân dân vùng sâu, vùng xa đã từng bước đổi mới cách tiếp cận thông tin, qua đó chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Bát Xát gặp mặt các bậc lão thành qua các thời kỳ.

Với quan điểm chỉ đạo: Việc phát ngôn, cung cấp cung cấp thông tin phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện; thông tin cung cấp phải là thông tin chính thống, được kiểm duyệt kỹ càng; đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng pháp luật, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương trên địa bàn huyện.  Do đó để đảm tính thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, khi tổ chức cung cấp và quản lý thông tin phải xác định rõ 18 nhiệm vụ trọng tâm, 3 lĩnh vực đột phá và 9 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh đối với Bát Xát trên 3 trụ cột kinh tế: Kinh tế cửa khẩu, logistics; kinh tế nông nghiệp và kinh tế du lịch. Trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; gắn phát triển kinh tế với ổn định an ninh quốc phòng, ưu tiên cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Coi Đề án 01: "Phát triển trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng một phần công nghệ cao huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025" và đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ; lấy 10 cây và 02 con chủ lực để tập trung đầu tư và phát triển kinh tế nông nghiệp; đưa Y tý trở thành khu du lịch phát triển bần vững của Lào Cai,...

Huyện Bát Xát hiện có 01 Cổng thông tin điện tử huyện, 01 Trung tâm Văn hóa thể thao – Truyền thông, 01 trang fanpage Nơi con sông Hồng chảy vào đất Viêt; 29 trang fanpage của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn; 21 Đài truyền thanh cấp xã, thị trấn; 01 bộ phận 1 cửa cấp huyện và 21 bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn; 21 Ban tuyên vận cấp xã, 176 tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố; các tổ chức chính trị xã, hội; trên 300 già làng, người có uy tín trong cộng đồng… Đây là những lực lượng quan trọng trong việc nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cung cấp thông tin trên mọi lĩnh vực đến với Nhân dân và phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền huyện, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh biên giới và thúc đẩy sự phát triển của huyện Bát Xát.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Bát Xát đã thực hiện có hiệu quả công tác cung cấp và quản lý thông tin trên địa bàn toàn huyện. Đối với việc cung cấp thông tin cho Báo chí: Hàng năm định kỳ 6 tháng 1 lần, huyện Bát Xát tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương, nhằm cung cấp  thông tin cho Báo chí về những chủ trương, định hướng, chiến lược, quyết tâm, cũng như thành tựu đạt được của Đảng bộ huyện Bát Xát. Đồng thời ký kết chương trình hợp tác truyền thông với cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Lào Cai, Đài PT – TH Lào Cai, cùng một số Báo thường trú tại Lào Cai. Qua đó mỗi năm có hàng trăm bài báo được đăng tải trên các báo của Trung ương và tỉnh, đã góp phần quảng bá về vùng đất và con người Bát Xát với mọi miền đất nước.

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện làm việc với ngành Văn hóa, thể thao, truyền thông

Đặc biệt việc cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên được triển khai bài bản.  Ngoài hệ thống văn bản chỉ đạo và bản tin nội bộ phục vụ cho chỉ đạo và sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ huyện Bát Xát đã quan tâm sắc đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ. Trong đó yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành thường xuyên xuống cơ sở tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ, khuyến khích các Chi bộ sinh hoạt chuyên đề. Thông qua đó vừa nắm chắc chất lượng công tác Đảng ở cơ sở. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Phát huy tối đa vai trò của hệ thống tuyên vận từ huyện đến cơ sở. Lực lượng này đã trở binh chủng mạnh mẽ trong việc cung cấp thông tin đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các buổi tuyên vận, xây dựng mô hình Dân vận khéo và nắm chắc dư luận xã hội. Điểm nhấn là việc cung cấp thông tin cho cán bộ, Đảng viên thông qua tổ chức học tập Chỉ thị Nghị quyết của Đảng cấp trên được triển khai 

 Trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bát Xát, đã thường xuyên cập nhật cung cấp 11 loại thông tin. Trong đó tập trung cập nhật tin tức, sự kiện (Mỗi năm có 600 tìn bài, phóng sự được đăng tải). Đặc biệt cổng này đã thường xuyên cung cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; cung cấp những thông tin quan trọng về quy hoạch, chiến lược phát triển của huyện, công khai các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, để Nhân dân thuận tiện tra cứu và đăng ký thực hiện. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (mỗi đơn vị có ít nhất 01 đường truyền internet cố định mặt đất, tốc độ cao) và 100% xã, thị trấn đều đã có đường truyền Internet cố định mặt đất, tốc độ cao (trung bình mỗi xã có 02 đường truyền Internet để phục vụ công việc). Trong năm 2021: tỷ lệ văn bản đi được ký số hoàn toàn đạt 84,07%; tỷ lệ văn bản đi được cập nhật trên phần mềm là 23.707 văn bản. Trong đó tỷ lệ văn bản đi được phát hành hoàn toàn trên phần mềm đạt 88,09%; văn bản đi của cấp xã được cập nhật hoàn thành trên phần mềm cũng đạt 79,06% (vượt 19,06% so với mục tiêu kế hoạch đề ra). 100% phòng ban chuyên môn cấp huyện và xã, thị trấn đều ứng dụng chữ ký số; 1100/1323 Email cá nhân và công vụ được khai thác sử dụng thường xuyên đạt 83%.

UBND xã Trịnh Tường nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh 

 Một điều đáng nói đó là từ năm 2020 đến nay Bát Xát luôn đứng tốp đầu của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính. Việc làm này không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin, đơn giản thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí đi lại và hướng tới sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp đối với nền hành chính ở Bát Xát. Đặc biệt đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân; thu hút nhiều nguồn lực và doanh nghiệp đến đầu tư cho Bát Xát và, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Hiện tại  Bát Xát đang niêm iết, công khai trên 300 thủ tục hành chính cấp huyện và 150 thủ tục cấp xã tại bộ phận một cửa để Nhân dân thuận tiện trong việc tra cứu. Riêng năm 2021, Bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận, giải quyết trả kết quả đúng và trước hẹn đạt 99,21% và ở cấp xã tỷ lệ này là 99,35%; chỉ số mức độ hài lòng của người dân đạt 90,02% và được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng đứng thứ hai trong số 9 huyện, thị xã, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Trên hệ thống phát thanh truyền hình 2 năm qua, bằng việc mở rộng diện phủ sóng thông qua hệ thống âm thanh IP, đã đảm bảo 21/21 xã thị trấn với trên 300 cụm loa (Trung bình mỗi thôn có 2 cụm) đã tiếp sóng trực tiếp chương trình phát thanh của Đài cấp huyện. Trung bình mỗi năm có 2.000 tin bài, phóng sự được phát sóng, đã phản ánh và truyền tải đầy đủ chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng bộ huyện đến với Nhân dân và phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng và đối ngoại trên địa huyện. Nhiều chuyên mục được mở, duy trì, có nhiều tác phẩm hay đã tạo sức lan tỏa rộng như: Nhân dân Bát Xát làm theo lời Bác, Bát Xát chung tay xây dựng nông thôn mới, Đảng trong cuộc sống hôm nay, Pháp luật và cuộc sống, hay chuyên mục nét đẹp người Bát Xát…Cũng thông qua hệ thông này đã cung cấp đầy đủ và góp phần đưa thông tin về với cơ sở. Cùng với đó mỗi năm đội tuyên truyền lưu động  của Trung tâm đã có 90 buổi tuyên truyền. Các tuyên truyền viên đã len lỏi đến vùng sâu, vùng sa, vùng đặc biệt khó khăn để cung cấp thông tin cho đồng bào. 21 trạm truyền thanh cấp xã, thị trấn cũng đã kiện toàn 21 Ban biên tập (Trung bình mỗi Ban biên tập có từ 5 đến 7 người). Lực lượng này đã và đang đóng góp quan trọng trong việc chuyển tải thông tin và phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền sở tại. 

Pa Cheo tổ chức diễn đàn phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Hoạt động tuyên truyền còn được đẩy mạnh bằng hình thức trực quan bằng pano, áp phích, nhất là trong công tác phòng chống covid19, huyện Bát Xát đã chủ động bố trí ngân sách in trên 17.000 áp phích niêm yết đến từng hộ dân trên địa bàn huyện; hỗ trợ cho 176 tổ công tác phòng chống dịch covid -19. Các tổ chức đoàn thể, nhất là lực lượng thanh niên đã xung kích có mặt ở tất cả các địa bàn trọng điểm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, sử dụng hệ thống loa kéo tay, len lỏi vào những vùng lõm để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân nắm bắt và chủ động phòng chống, cũng như đối phó với dịch bệnh.

 Đóng góp quan trọng vào lĩnh vực cung cấp thông tin, ngành viễn thông Bát Xát cũng đã và đang đầu tư rất mạnh vào phát triển hạ tầng viễn thông. Hiện nay Bát Xát đang có 93 trạm BTS (trong đó Viettel 50 trạm, Vinaphone 43 trạm), hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang, băng thông rộng đến với 21/21 xã, thị trấn. Số thuê bao di động hơn 85.000 thuê bao (Viettel 43,000, Vinaphone hơn 42.000), thiết bị Smartphone có trên 58,000 thiết bị; toàn huyện có trên 5000 thuê bao internet; tỷ lệ phủ sóng di động tại trung tâm xã là 100%, còn ở các thôn, tổ dân phố đạt khoảng 95% (còn 5% diện tích thuộc vùng lõm sóng, sóng yếu, không ổn định). Thông qua hệ thống này, nhân dân đã cập nhật kịp thời các thông tin cần thiết cho sản xuất và đời sống.  

 Hội đồng phổ biến giao dục pháp luật và Chi nhánh trợ giúp pháp lý của huyện Bát Xát cũng đã nỗ lực hết mình, đảm bảo các luật, văn bản mới  và quan trọng đều được triển khai đến dân. Đồng bào ở vùng sâu vùng xa thường xuyên được tiếp cận thông tin và trợ giúp pháp lý. Các lực lượng vũ trang, nhất là Công an, Biên phòng đã phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền,  thực hiện 3 cùng với dân và cung cấp cho dân những thông tin cần thiết
giúp Nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật và thực hiện đúng pháp luật…

 Không những thế, hàng năm huyện Bát Xát đều tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, để cung cấp thông tin, thu hút nguồn lực; chỉ đạo mỗi cán bộ đảng viên giúp đỡ 1 hộ nghèo; thành lập 20 tổ công tác giúp đỡ xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới (Mỗi tổ từ 5 đến 7 người); tổ chức 66 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời định kỳ hàng năm Bát Xát đều tổ chức gặp mặt các vị lãnh thành cách mạng, các già làng trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ. Qua đây không chỉ tranh thủ được ý kiến đóng góp của các bậc tiền bối, mà các già làng, người có uy tín đã giúp đắc lực cho địa phương trong công tác tuyên truyền.

 Cùng với việc cung cấp thông tin, huyện Bát Xát đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý thông tin. Từ Cổng thông tin điện tử, đến Đài truyền thanh – truyền hình và các trang mạng hoạt động, đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền huyện. Đồng thời tôn chỉ mục đích và thực hiên đúng quy định của Pháp luật. Nội dung thông tin trước khi được cung cấp đều được kiểm duyệt kỹ càng. Đường truyền của hệ thống phát thanh từ huyện cơ sở đều được cài đặt bộ phát mã và bộ giải mã. Đồng thời gắn với địa chỉ IP, nên đã đảm bảo an toàn về thông tin. Hệ thống công nghệ thông tin luôn được bảo mật an toàn. Hiện tại trên địa bàn huyện 100% máy tính đều được cài đặt hệ điều hành win7, win 10,... Các máy tính đã cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền Kaspersky, Bkav, các phần mềm khác. Huyện có 01 thiết bị tường lửa (Firewal) đặt tại văn phòng UBND huyện để kiểm kiểm soát luồng thông tin giữa Intranet và Internet, giúp phát hiện và phán xét những hành vi được truy cập và không được truy cập vào bên trong hệ thống, đảm bảo tối đa sự an toàn thông tin cho UBND huyện. Hệ thống đăng nhập một lần SSO đã được triển khai tới các xã, thị trấn. Công chức, viên chức trên địa bàn huyện  đã tích cực cập nhật địa chỉ Email gov trên các tài khoản phần mềm dùng chung do tỉnh cấp, để sử dụng hệ thống đăng nhập một lần SSO của tỉnh, góp phần đảm bảo an toàn thông tin. 21 xã, thị trấn thường xuyên sử dụng Email do tỉnh cấp để trao đổi công việc giữa UBND các với huyện, giữa UBND các xã với nhau, giữa UBND các xã và các phòng ban chuyên môn, nên đã đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Từ thực hiện đồng bộ giải pháp về cung cấp và quản lý thông tin, đã góp phần đắc lực cho sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền huyện và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. 2 năm qua trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, nhưng Đảng bộ huyện  Bát Xát vẫn kiên trì mục tiêu kép “Vừa khống chế dịch, vừa ổn định phát triển kinh tế” và đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến nay đã xây dựng được 123 mô hình dân vận khéo, nâng tổng số mô hình dân vận khéo toàn huyện lên 275 mô hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Chủ động bố trí nguồn ngân sách trên 2,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp triong mùa dịch; tập trung xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đưa 6 sản phẩm của Bát Xát đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên như:  Gạo séng cù, Gạo Lứt séng cù, Rượu pansipan, Dấm táo mèo Hoàng Liên và Miến đao Thành Sơn, miến đao sâm Bát Xát.

Trên lĩnh vực du lịch, Bát Xát đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chung khu đô thị du lịch Y Tý với diện tích hơn 8.600 ha, quy hoạch vùng lõi 3010 ha, thành 2 vùng, 7 phân khu rõ rệt. Huyện kêu gọi đầu tư, đã có 20 nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai các dự án du lịch tại Y Tý. Cũng để xúc tiến du lịch tháng 3 năm 2022 huyện khởi công nâng cấp tuyến đường Bản Xèo- Dền Sáng- Y Tý, trong tương lai triển vọng Y Tý sẽ trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Lào Cai. Đồng thời bằng nguồn vốn xã hội hóa Bát Xát đã trùng tu và khánh thành giai đoạn 1 Đền Mẫu Trịnh Tường và giai đoạn 2 sẽ được khởi công vào tháng 6 năm nay. Từ đây sẽ hình thành nên tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng: Đền Mẫu- Cột cờ Lũng Pô đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân trong và ngoài huyện. Đặc biệt năm 2021 đã đưa giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác lên 72 triệu đồng/ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,3%; giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động, 435 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh 90,3%; tỷ lệ thôn sử dụng điện lưới Quốc gia 97,8% và tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 91,1% và đến nay Bát Xát có 19/32 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra./.
                                                             

Thanh Loan

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,912
  • Trong tuần: 12,145
  • Tất cả: 1,162,723
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,912
  • Trong tuần: 12,145
  • Tất cả: 1,162,723