Bát Xát dự hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cùa Đảng

BXĐT- Sáng 24-11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng long trọng khai mạc theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội). Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bát Xát có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Báo cáo viên cấp tỉnh và huyện. 

Đồng chí Nguyễn Trung Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Tiếp đó, các đại biểu xem phim tài liệu “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và nghe tham luận của các đại biểu đại diện các Bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị đã nhận được gần 150 bài viết của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cũng như các nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài. Các bài viết đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục, như: Quan điểm, nhận thức, cơ chế quản lý, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ; Tuổi lao động đối với các ngành nghệ thuật đặc thù, cơ chế tự chủ của các đoàn nghệ thuật; Cách thức phát huy nghệ thuật truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa - sáng tạo hay những kinh nghiệm trong quản lý và phát triển văn hóa ở cơ sở... 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bát Xát

 Đây là một hội nghị rất quan trọng, nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua, nhất là qua 35 năm đổi mới và đề ra những định hướng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.


Quang Phấn, Trung tâm Văn hóa, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 23
  • Tất cả: 838,499
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 23
  • Tất cả: 838,499