Đồng chí Nguyễn Quang Bình – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện khảo sát quỹ đất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Pung

Ngày 26/5/2026, đoàn công tác  của huyện do đồng chí Nguyễn Quang Bình – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Bát Xát  làm trưởng đoàn đã khảo sát quỹ đất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Pung. 

Khảo sát quỹ đất trồng cây ăn quả tại điểm phìn Hồ thôn Nậm Pung

Qua khảo sát cho thấy trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xã Nậm Pung  đã phát huy, tiềm năng thế mạnh vùng, tập trung nhiều chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa hình thành các vùng sản xuất:  Chuyển đổi 100% giống lúa lai có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất thâm canh. Đặc biệt xã đã đưa vào trồng  cây ăn quả với diện tích  120ha, chủ yếu là Lê tai nung trồng tập chung chủ yếu tại 2 thôn Kin Chu Phìn 1 và Kin Chu Phìn 2. Trong 5 năm qua diện tích cây Lê đã cho thu hoạch là 30 ha cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/1ha. Đối với cây Đào, Mận trồng phân tán ở các vườn hộ gia đình. Qua rà soát và đánh giá của địa phương, xã Nậm Pung đã đạt được 13/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2021, xã Nậm Pung đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, định hướng một số chương trình mục tiêu lớn quan trọng mang tính cốt lõi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 
Tuy nhiên với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng Nậm Pung vẫn chưa khai thác đước hết tiềm năng để phát triển kinh tế. Diện tích đất đồi bỏ hoang còn nhiều, chưa có mô hình phát triển kinh tế đặc sắc, sản xuất còn nhỏ lẻ mang tính tự cung tự cấp. 

Kiểm tra vườn lê tại thôn Kin Chu Phìn

Tại trong thời buổi Khảo sát đồng chí Nguyễn Quang Bình – Phó bí thư, chủ  tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới xã Nậm Pung cần khảo sát thiết kế vùng trồng cây ăn quả ôn đới thành vùng lớn, tập trung nâng cao giá trị của cây Lê tai nung để có thương hiệu và xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Đối với loại cây này cần phấn đấu mở rộng lên đên 300 ha tại các thôn Kin chu Phìn 1,2 nhóm thôn tại sân bay Phìn Hồ thôn Nậm Pung. Đối với cây ngắn ngày tập trung nâng cao giá trị cây lúa, trồng cây vụ đông, đưa cây Dền Đỏ vào gio trồng trái vụ. Trong chăn nuôi xã cần khảo sát vùng tập trung nâng cao giá trị của lợn đen bản dịa, khảo sát vùng nuôi ngựa ảm bảo quy mô. Đối với xây dựng nông thôn mới xã cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa tuyên truyền vận dộng nhân dân xây dựng nông thôn mới.  Đối với tiêu chí hộ nghèo xã Nậm Pung cần có kế hoạch cụ thể đối với những hộ nghèo để, rà soát nhu cầu giảm nghèo của từng hộ dân từ đó có hướng khắc phục giúp đỡ người dân thoát nghèo theo đúng lộ trình.

 
Đức Tiến Trung tâm VH,TT- TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 111
  • Tất cả: 838,587
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 111
  • Tất cả: 838,587