Huyện ủy Bát Xát tổ chức học tập, quán triệt, triển khai điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
 

Trong 2 ngày 26,27/4/2012 Huyện ủy Bát Xát đã tổ chức Hội nghị  học tập, Quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, báo cáo viên cấp huyện, cán bộ chủ chốt  23 xã thị trấn, cán bộ hưu trí thuộc diện tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn huyện Bát Xát…Đồng chí Bùi Hữu Lợi-  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát đã chủ trì và khai mạc Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Bí thư huyện ủy Bùi hữu Lợi nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa ra 3 vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay và 4 nhóm giải pháp đó là: nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trên cơ sở đó, đồng chí  Bí thư huyện ủy Bát xát yêu cầu các đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi đóng góp nhiều ý kiến nhằm hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiến các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ truong giải pháp thực hiện các Nghị quyết của Đảng một cách hiệu quả, sát thực với tình hình cụ thể của địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt của huyện cũng đã nghe Thường trực huyện ủy Bát Xát quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa XI và Kế hoạch của huyện ủy về thực hiện Nghị quyết; nghe lãnh đạo các ban Đảng của huyện ủy hướng dẫn về triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện nghị quyết trung ương 4, công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, công tác dân vận về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Chương trình hành động thực hiện nghị quyết  trung ương 4 về “ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020,…Điều lệ Đảng khóa XI và các văn bản hướng dãn thi hành.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và có tính xây dựng, tập trung vào những vấn đề như mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết; thành tựu cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; hạn chế, yếu kém, khuyết điểm về xây dựng Đảng hiện nay; nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm; vấn đề cấp bách nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; giải pháp thực hiện, nhất là giải pháp về tự phê bình và phê bình. Các đại biểu còn tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo, việc tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết để đạt kết quả cao nhất và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở cơ sở khi tổ chức thực hiện nghị quyết...

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XI nhằm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân.

Lưu Liên – A PÌn

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 790
  • Trong tuần: 6,188
  • Tất cả: 838,470
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 790
  • Trong tuần: 6,188
  • Tất cả: 838,470