Đảng bộ xã Bản Vược gắn công trình xây dựng Đảng với công tác xây dựng Nông thôn mới
 

Đảng bộ xã Bản Vược hiện có 136 đảng viên sinh hoạt ở  12 chi bộ. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ xã đã thường xuyên quan tâm và tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Đảng bộ xã đã xác định: nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, trước hết phải bắt đầu từ việc đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ. Để làm tốt việc này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức một số buổi sinh hoạt mẫu, thành phần là Bí thư các Chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ xã.

Tại buổi sinh hoạt mẫu, Đảng ủy xã Bản Vược đã chú trọng hướng dẫn trình tự một buổi tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó có chú trong việc đưa nội dung hoạc tập và theo Bác, thực hiện Quy định 08 của Tỉnh về việc gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chố và thực hiện quy định 101 của Trung ương về việc gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên và hướng dẫn buổi sinh hoạt chuyên đề. Qua các buổi sinh hoạt mẫu, đã giúp các đồng chí Bí thư Chi bộ trao đổi học hỏi kinh nghiệm; nắm được các bước tiến hành cụ thể của một buổi sinh hoạt đảng để từ đó áp dụng đối với từng Chi bộ, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Cũng qua những buổi sinh hoạt Chi bộ đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và công tác tuyên truyền, huy động sức dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bản Vược là một trong những xã được huyện Bát Xát chọn 1 trong 5 xã xây thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2010- 2015. Một trong những chỉ tiêu quan trọng, hàng đầu trong việc xây dựng nông thôn mới là xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" ra đời vào thời điểm này là giải pháp hữu hiệu giúp Đảng bộ và nhân dân xã tự tin hơn và nỗ lực thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Đảng bộ xã đã tập trung học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết kịp thời, trong đó đề cao vai trò đấu tranh phê bình, tự phê bình của từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ xã nhận thức đây chính là mấu chốt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên, từ đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Qua quá trình học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã Bản Vược đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, hội đủ uy tín với nhân dân. Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng vào phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ đảng, Bản Vược đang tạo ra những bước chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân. Theo đó, toàn xã có tổng diện tích trên 3.580 ha, bao gồm 9 thôn bản với dân số hơn 3.427 nhân khẩu. Hiện nay tỷ lệ huy động trẻ tới trường ở xã đạt 99,8%, xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 7 /9 thôn bản đã có đường bê tông đến trung tâm, 5/9 thôn bản đạt tiêu chí làng văn hoá. Số hộ gia đình trên địa bàn xã có mức thu nhập từ 50 triệu trở lên là phổ biến, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 8,07% năm 202,  thu nhập đầu người năm 2012 đạt trên 17 triệu đồng/người/năm. Các loại cây trồng mới được nhân dân đưa vào gieo trồng mang lại nguồn thu cao, đặc biệt sản xuất vụ đông tăng so với năm trước toàn xã có 42 ha cây vụ đông đạt 140%KH. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả khả quan qua đánh giá đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Năm 2012 xã cũng đã huy động được trên 500 triệu đồng để bê tông đường giao thông.

Có thể khẳng định, dù cách làm không mới nhưng với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng ủy và sự vào cuộc của Chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Bản Vược nên chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ xã đã được nâng lên. Thông qua đó, vai trò của chi bộ trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh. Đây là những yếu tố hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó tạo niềm tin với Đảng trong các tầng lớp nhân dân./.

Đức Tiến

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 135
  • Tất cả: 838,611
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 135
  • Tất cả: 838,611