Đảng bộ Bát Xát - Một nửa nhiệm kỳ đáng nhớ
 

Đảng bộ huyện Bát Xát có 57 tổ chức cơ sở Đảng, 2.629 đảng viên và 299 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó công tác cán bộ giữ vai trò quyết định. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện đồng bộ 5 chương trình, 12 đề án kinh tế xã hội  và chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật mới và làm cho diện mạo nông thôn Bát Xát có những đổi thay rõ nét.

Năm 2012 được coi là năm chuyển động mạnh nhất từ đầu nhiệm kỳ.Trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn của một huyện vùng cao, là năm phải đối mặt với biết bao thách thức về sự khắc nghiệt của thời tiết; kinh tế trong nước và thế giới có những biến động khó lường. Song vượt lên những khó khăn đó, Huyện uỷ đã có những chủ trương, quyết sách đúng đắn; UBND huyện đã có những cơ chế, giải pháp sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tiễn địa phương và đã lãnh đạo nhân dân Bát Xát đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong phát triển kinh tế, bằng sự chủ động, dự báo tốt tình hình, đổi mới trong công tác lãnh đạo; có nhiều giải pháp điều hành hiệu quả và phát huy thế mạnh của huyện, coi phát triển sản xuất nông nghiệp là hướng chủ đạo trong cơ cấu kinh tế, từng bước hình thành các vùng chuyên canh và xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất đưa lại hiệu quả kinh tế cao như: Vùng lúa giống, lúa chất lượng cao, cây cao su, cây ăn quả ôn đới, cây Ati sô, đương quy, cây mắc ca, cá hồi, lợn bản địa v.v  Riêng cây trồng vụ đông đã đạt gần 1.300 ha, tăng trên 200 ha so cùng kỳ; đưa tổng sản lượng lương thực cây có hạt của Bát Xát lên gần 38.000 tấn, vượt trên 1.200 tấn so năm trước.  Giá trị canh tác đạt trên 45 triệu đồng 1 ha, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,5% thu ngân sách  trên địa bàn trên 800 tỷ đồng, vượt trên 20% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó thu nội địa trên trên 262 tỷ đồng vượt 17% so với kế hoạch tỉnh giao,  là năm đạt cao nhất từ trước tới nay và đã có trên 1000 hộ thoát nghèo. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định là chương trình khung cho tất cả các chương trình, đã được triển khai quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó 22/22 xã có ban chỉ đạo và ban quản lý, 235 thôn có ban phát triển thôn; huyện đã thành lập 22 tổ giúp việc cho các xã với 144 thành viên. Đặc biệt Huyện uỷ đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành thường xuyên xống cơ sở, cùng với các ban chỉ đạo của xã và chi bộ thôn họp dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở. Qua đó đã huy động tổng nguồn lực chung sức cho xây dựng nông thôn mới trị giá trên 380 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương gần 200 tỷ, Doanh nghiệp gần 36 tỷ; ngân sách tỉnh và huyện trên 8 tỷ. Đặc biệt nhân dân hiến đất, hiến công, hiến của trị giá trên 125 tỷ đồng. Trong đó gần 400 hộ đã hiến hơn 11 héc đất các loại để làm đường giao thông, xây dựng trường học cùng các công trình khác.Vì thế năm 2012 Bát Xát đã tăng được 17 tiêu chí, gần 80% số xã đã đạt từ 5 tiêu chí, trong đó 4 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí. Quang Kim là xã đi đầu, đã đạt 17/19 tiêu chí và quyết tâm hoàn thành vào tháng 9 năm 2013

Năm 2013 với mục tiêu: Tập trung khai thác lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế theo hướng bần vững, trong đó quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 chương trình 12 đề án trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh xoá đói giảm nghèo. Bát Xát đã đề ra 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế và 3 biện pháp cơ bản để điều hành thực hiện phát triển kinh tế. Trong đó Duy trì ổn định sản xuất lúa, ngô đảm bảo an ninh lương thực. đẩy nạh việc trồng cây thuốc lá; củng cố diện tích 510 ha chè mở rộng diện tích cây vụ đông và cây cao su; đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá; tập trung thâm canh thuỷ sản để nâng cao giá trị canh tác. Huyện Bát Xát đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành 70% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện.

Trong xây dựng nông thôn mới triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu 6 xã hoàn thành giai đoạn I, trong đó: Quang Kim hoàn thành vào năm 2013, Bản Qua hoàn thành vào năm 2014, đưa Mường Vy hoàn thành vào năm 2015 và các xã còn lại mỗi xã phấn đấu hoàn thành từ 2 đến 3 tiêu chí trong năm nay.

Với cơ chế và giải pháp đồng bộ, ngay từ những ngày đầu xuân Bát Xát đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó sôi động nhất là khí thế ra quân sản xuất vụ chiêm xuân, thu hoạch vụ đông và phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Vụ đông năm nay Bát Xát đã trồng được gần 1.400 ha, là huyện có diện tích cao nhất tỉnh, tăng 29% so cùng kỳ, giá trí canh tác đạt 47 triệu đồng/ha và cho thu nhập gần 65 tỷ đồng. Trong điều kiện thiếu nước sản xuất, nhưng các xã đã tập trung chống hạn, khắc phục nguồn nước, đảm bảo cấy hết diện tích 1.134 ha lúa xuân, đạt 100%; các cây ngô, sắn, lạc, chuối v.v… đã được nhân dân khẩn trương làm đất và trồng trong khung thời vụ tốt nhất.

Riêng cây thuốc lá được phát động tại Mường Vy theo quy mô cấp tỉnh và đã có 14 xã hưởng ứng chủ trương trồng cây thuốc lá. Cây cao su đang được chỉ đạo thực hiện tốt tại các xã Bản Qua, Trịnh Tường và Cốc Mỳ, đã bàn giao quỹ đất 385 ha, phát hoang 199 ha và đào hố gần 100ha.

 Những tháng đầu năm 2013, Bát Xát thực sự sôi động trong phong trào làm đường giao thông nông thôn. Ngay sau lễ phát động phong trào làm đường giao thông ở xã Bản Xèo, các xã trong huyện đã đồng loạt ra quân làm đường, nhất là trong tháng thanh niên. Qua đó quý I/2013 Bát Xát đã bê tông hoá được gần 25 km đường, xấp xỉ bằng khối lượng cả năm 2012. 27 hộ dân đã hiến trên 6.000 m2  đất và góp gần 2.500 công để làm đường và trường học; đồng thời giải phóng mặt bằng được 66 điểm trường, trong đó 49 điểm đã san gạt, hơn 200 nhà ở, nhà vệ sinh và chuồng trại được làm mới.

Gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát đã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, đặc biệc là các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xem đây là nội dung rất quan trọng để đánh giá tổ chức cơ sở đảng; chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, giúp ủy ban nhân dân các cấp điều hành quyết liệt, hiệu quả hơn việc phát triển kinh tế, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nắm bắt nguyện vọng, ý kiến của cơ sở để điều chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo và có các giải pháp, việc làm phát huy sáng tạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và nhân dân.

 Các tổ chức cơ sở Đảng đã nắm chắc tư tưởng của nhân dân, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh, phát huy vai trò của các Ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn ở 5 xã điểm và mở rộng đến 5 xã vùng cao; đồng thời đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là việc đăng ký và thực hiện các chuẩn mực đạo đức về gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ chủ chốt theo Quy định 08 của Tỉnh uỷ, Quy định 101 của Trung ương.

Công tác cán bộ được coi trọng, hàng năm Bát Xát đã rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng động và mở theo giai đoạn 2013 – 2015 và 2015 – 2020. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc và công khai đảm bảo hàng năm 90% uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 88% thủ trưởng cơ quan, đơn vị và 50% cán bộ chủ chốt cấp xã hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Từ năm 2012 đến nay đã kết nạp mới được 257 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên hơn 2.600 đồng chí và đã có 299 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (Tỷ lệ chi bộ độc lập đạt 72%).

Từ việc chăm lo quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, đến nay cán bộ công chức ở cơ sở đã có trên 97% có trình độ học vấn từ trung học cơ sở; trên 73% có chuyên môn từ trung cấp và tỷ lệ đại học trên 21%, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các cơ quan  chức năng thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu cho  huyện có các chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững ổn định tình hình cơ sở. Ủy ban Kiểm tra các cấp hàng năm đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai sót, biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền cơ sở thật sự TSVM.

Nửa nhiệm kỳ - một thời gian không dài, trong điều kiện khó khăn của một huyện vùng cao có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ của cán bộ cơ sở còn hạn chế. Nhưng những thành quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực ở huyện Bát Xát đã khẳng định sự đúng đắn, chắc chắn trong từng bước đi và những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bát Xát. Thành quả đó sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Bát Xát tiếp tục vững bước trong những năm tiếp theo.

                                                     Nguyễn Thị Loan

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 40
  • Tất cả: 838,516
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 40
  • Tất cả: 838,516