Bát Xát Quyết định Ban hành 5 chương trình, 12 Đề án giai đoạn 2016-2020

     Theo đó nhiệm kỳ mới này, Đảng bộ huyện Bát Xát sẽ xây dựng 5 chương trình bao gồm: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và tiểu thủ cộng nghiệp; phất triển văn hóa xã hộ và giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới và chương trình xây dựng hệ thống cính trị trong sạch vững mạnh.

     Cụ thể hóa 5 chương trình bằng 12 đề án cho cả giai đoạn đó là: Đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030; phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Củng cố, phát triển mạng lưới Y tế, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề án giảm nghèo bền vững; đề án nâng cao chất lượng lãnh đạo, xây dựng khu vực phòn thủ vững chắc; tăng cường bảo vệ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới...đề án nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; đề án tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể quần chung và đề án nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng giai đoạn 2016 – 2020.

     Các chương trình đề án này sẽ hoàn thành dự thảo trong tháng 10/2015, hoàn thành đề án chính thức trong tháng 12 năm 2015 và triển khai thực hiện  từ tháng 01/2016.

     Để hoàn thành các đề án trên, Huyện ủy Bát Xát đã ra quyết định phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, mỗi đồng chí phụ trách và tổ chức xây dựng từ 1 đến 2 đề án.

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 755
  • Trong tuần: 6,153
  • Tất cả: 838,435
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 755
  • Trong tuần: 6,153
  • Tất cả: 838,435