CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
152/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 16/02/2023
Ngày kết thúc: 16/03/2023
Lượt xem:2
201-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:0
301-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:0
401-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:0
501-HD/HU
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:0