Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2525/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2525-qd-01_danh_muc_tthc_linh_vuc_tnn_20231018080324191_signed_20231018091314215.pdf
Văn bản mới