QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Số ký hiệu văn bản 5970/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 5970-quy_che_hoat_dong_mot_cua_huye20231017110358176_signed.pdf
Văn bản mới