QĐ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3699/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung QĐ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 3699_qd_0001_2023072401514070020230724015223072_signed.pdf
bieu_kem_theo_qd_3699_0001_20220230724015251791_signed.pdf
Văn bản mới