BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 490/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 490-bc_tinh_hinh_kt-xh_thang_7_nam20230721045208089_signed.pdf
490-bc_tien_do_cac_chi_tieu_nq_36_20230721045211338_signed.pdf
490-bc_tien_do_thuc_hien_tbkl_cua_20230721045231370_signed.pdf
Văn bản mới