BC Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 283/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BC Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 283-bao_cao_danh_gia_giua_nhiem_ky20230606032237738_signed.pdf
283-bieu_bao_cao_so_ket_giua_nhiem20230606032247691_signed.pdf
Văn bản mới