BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 260/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 260-bc_tinh_hinh_kt-xh_thang_5_nam20230523035629300_signed.pdf
Văn bản mới