BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 204/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 204-bc_tinh_hinh_kt-xh_thang_4_nam20230424102722969_signed.pdf
Văn bản mới