Đề án kiện toàn Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 1505/ĐA-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Đề án kiện toàn Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 1505-de_an_kien_toan_trung_tam_van_20230906022546673_signed.pdf
tb_so_1107_cua_ban_thuong_vu_huyen_uy_23090103410096101_20230906015637467.pdf
cv_so_737_cua_so_noi_vu_230901034100998990_20230906015637451.pdf
Văn bản mới