Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi tên trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu văn bản 1897/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi tên trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_trinh_danh_muc_02_tthc_linh_vu20230804054322772_signed_20230804060719290.pdf
Văn bản mới