V/v triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 660/UBND-TNMT
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm vb_ubnd_huyen_dieu_chinh_quy_h20230509031852862_signed.pdf
bieu_mau_dang_ky_nhu_cau_bo_sung_dieu_chinh_qhsdd_nam_2021-2030_230508050519586580_20230509031331767.xlsx
Văn bản mới