BC Công tác Y tế tháng 02 năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 39/BC-VP
Ngày ban hành 16/02/2023
Ngày hiệu lực 16/02/2023
Trích yếu nội dung BC Công tác Y tế tháng 02 năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Bùi Thanh Nam
Tài liệu đính kèm 39bc_ct_y_te_thang_2_nam_2023_2020230216083310731_signed.pdf
Văn bản mới