QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức SNGD&ĐT
Số ký hiệu văn bản 6249/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức SNGD&ĐT
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 6249-qd_phe_duyet_ket_qua_tuyen_dun20220831061832832_signed.pdf
6249-phu_bieu_so_01_kem_theo_quyet_20220831061905426_signed.pdf
6249-phu_bieu_so_02_kem_theo_quyet_20220831061914113_signed.pdf
6249-phu_bieu_so_03_kem_theo_quyet_20220831061922660_signed.pdf
Văn bản mới