BC Nhu cầu chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 năm 2023 trên địa bàn huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 343/BC-UBND
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung BC Nhu cầu chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 năm 2023 trên địa bàn huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 343-bc-nhu-cau-che-do-chinh-sach-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-nam-2022-nam-2023-tren-dia-ban-huyen-bat-xat_0001.pdf
Văn bản mới