QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Hộ ông Nùng A Lài (Nùng Văn Lài))
Số ký hiệu văn bản 2065/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2021
Ngày hiệu lực 08/04/2021
Trích yếu nội dung QĐ v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Hộ ông Nùng A Lài (Nùng Văn Lài))
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Phạm Năng Chung
Tài liệu đính kèm 2065_nung_a_lai_signed2021040601420210408054529574_signed.pdf
Văn bản mới