Đột phá sau 10 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Bát Xát

Sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ  về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, đến nay chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn huyện Bát Xát được nâng lên; Phương thức sản xuất nông nghiệp ngày càng tiên tiến, hiện đại, góp phần  chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế tại địa phương; Sản phẩm nông nghiệp đang khẳng định thương hiệu và đứng vững trên thị trường, làm cho diện mạo nông thôn Bát Xát và cuộc sống của người dân không ngừng thay da đổi thịt. 

Lãnh đạo tỉnh và huyện Bát xát thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại Bát Xát.

 Huyện Bát Xát có 20 xã, 01 thị trấn với 182 thôn bản, tổ dân phố. Trong đó 16 xã thuộc khu vực III và 129 thôn đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có gần 80.000 người, thì tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Trong số 49.995 ở độ tuổi lao động thì có 49.780 người đang có khả năng lao động.

 Theo kết quả khảo sát: Giai đoạn 2010 – 2020, huyện Bát Xát phải phấn đấu đào tạo nghề cho 23.000 lao động. Riêng giai đoạn 2016 - 2020 tập trung đào tạo nghề cho 10.500 lao động. Trong đó đào tạo Cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho 3.100 lao động và đào tạo sơ cấp nghề cho 7.400 lao động (Trong số này có tới 5.000 lao động thuộc hộ nghèo).

 Xác định đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là nhiệm vụ rất quan trọng, để nâng cao trình độ của người sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp giúp đỡ của các sở ban ngành,  UBND huyện Bát Xát đã xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và được phân thành 2 giai đoạn (2010 – 2015) và 2016 – 2020). Đồng thời chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) – Giáo dục thường xuyên (GDTX) và UBND các xã, thị trấn trong huyện, cùng các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp.

 Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến, đó là sự chỉ đạo đồng bộ của huyện Bát Xát trong hoạt động điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu tình hình thực hiện đào tạo nghề trên địa bàn huyện đối với lao động nông thôn.  Hằng năm  việc khảo sát  nhu cầu học nghề được UBND huyện Bát Xát chỉ đạo theo từng khu vực, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế vùng và đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số… nhằm đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động tham gia học nghề và phân theo theo trình độ văn hóa để định hướng người lao động học nghề cho phù hợp. Trên cơ sở kết quả điều tra lao động có việc làm, điều tra cung cầu lao động  và xác định dự báo nhu cầu học nghề. 

 Khi đã xác định được số lượng đối tượng và nhu cầu cần đào tạo, huyện Bát Xát đã tập trung mạnh vào giải pháp truyền thông và mở rộng liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua các phiên giao dịch, giới thiệu việc làm. Công tác tuyên truyền được tăng cường, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của huyện, những điển hình cá nhân và tập thể, những mô hình làm hay, làm tốt về dạy nghề gắn với việc làm được quảng bá và nhân rộng.  Qua đó  từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ công chức cấp xã và người lao động về vai trò của đào tạo nghề; Giúp người lao động nắm được thông tin về các chính sách và cơ sở đào tạo nghề; Thấy được mục đích, tầm quan trọng việc học nghề và giải quyết việc làm; Biết lựa chọn các hình thức học nghề, ngành nghề cần học và phương thức tự tạo việc làm phù hợp với bản thân mình.

 Lãnh đạo tỉnh và huyện Bát Xát động viên lao động nông thôn Bát Xát được vào làm tại Công ty Mỏ tuyển Đồng Sin quyền

 UBND huyện Bát Xát đã chủ động liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài huyện, để nắm bắt nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng, kịp thời thông tin cho người lao động lựa chọn ngành nghề đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo. Đồng thời tổ chức cho các đoàn đi tham quan, tìm hiểu việc làm tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bát Xát đã tổ chức được 152 phiên giai dịch, giới thiệu việc làm, thu hút trên 10.000 lượt lao động tham gia. Qua đó đã giới thiệu 2.000 lao động của Bát Xát tham gia làm việc tại 35 đơn vị doanh nghiệp. Cụ thể  253 lao động đi làm tại các công ty: Sam Sung, Công ty may Tinh Lợi, Công ty than Quảng Ninh; 124 lao động đi làm việc tại công ty Than khoáng sản Việt Nam, 301 lao động làm việc tại Công ty Mỏ tuyền đồng Sin Quyền Lào Cai. Ngoài ra các doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Brother, Công ty may Như Quỳnh,vv... đã nhận lao động của Bát Xát vào làm.

 Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa huyện Bát Xát với Viện Lâm nghiệp Việt Nam

 Một giải pháp có tính quyết định đến công tác đào tạo nghề ở Bát Xát, đó là việc thực hiện đồng bộ chính sách hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề. Để thu hút được lao động nông thôn theo học nghề, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho lao động nông thôn tham gia học nghề trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó Học viên theo học nghề được hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày thực học; Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với học viên ở cách cơ sở đào tạo từ 15 km trở lên (đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo, lao động nữ bị mất việc làm cũng được hưởng hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại). Đồng thời UBND tỉnh tiếp tục ra Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 tăng mức hỗ trợ  từ 15.000 đồng/người/ngày thực học lên mức 30.000 đồng/người/ngày thực học; Hỗ trợ thêm 300.000đồng/người/khóa học đối với người khuyết tật, người học ở địa bàn cách cơ sở đào tạo từ 5km trở lên. Qua đó đã giành trên 3 tỷ đồng hỗ trợ chế độ cho học viên theo quy định.

 Học sinh Trường Trung học phổ thông số 1 Bát Xát than gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

 Cùng với hỗ trợ kịp thời chế độ chính sách cho học viên học nghề, UBND tỉnh và huyện Bát Xát đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề, nhất là sau khi thành lập Trung tâm dạy nghề và GDTX huyện Bát Xát theo Quyết định số 4284/QD-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai cơ sở vật chất lại càng được quan tâm hơn. Cụ thể: Giai đoạn 2010 – 2015 trung tâm được UBND huyện Bát Xát  và Sở Lao động – TB&XH  đầu tư trên 4 tỷ đồng để xây dựng mới 02 nhà xưởng; Nhà hiệu bộ, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, nhà kí túc xá, trang thiết bị dạy nghề và trang sắm các trang thiết bị phục vụ dạy nghề như: Sửa chữa xe gắn máy, nghề gò hàn, nghề máy tính văn phòng, nghề nề xây dựng, nghề sản xuất nấm cơ bản đảm bảo trang thiết bị cho công tác đào tạo nghề. Do đó từ năm 2016 đến nay, với cơ sở vật chất hiện có, cùng trang thiết bị dạy nghề được đầu tư đồng bộ, đã tạo điều kiện điều kiện thuận lợi cho các học viên thực hành nghề nghiệp, góp phần cho việc hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. 

 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên là đơn vị đã đóp góp quan trọng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Bát Xát. Với  28 biên chế, trong đó 14 giáo viên GDTX – Liên kết đào tạo và 07 cán bộ GDNN – Hướng nghiệp. Các thầy cô giáo đã làm việc với một tinh thần trách nhiệm rất cao, vào cuộc quyết liệt, quan tâm chăm sóc đến từng học viên và luôn giữ chữ tín trong quá trình đạo tạo bồi dưỡng. Đặc biệt Trung tâm đã mở các lớp tại thôn bản, xã, đào tạo theo hướng “Cầm tay chỉ việc”, nên đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với lao động vùng sâu, vùng xa của Bát Xát. Các lớp đào tạo nghề của Trung tâm đã gắn với đặc thù sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện, phù hợp với năng lực, nhận thức của người học và nhất là đối tượng lao động ở những xã còn nhiều khó khăn, đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng Nông thôn mới. Điển hình: Mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Bản Qua, Cốc San – huyện Bát Xát, học viên sau khi học song đã áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng thu nhập từ 100 -150 triệu đồng/ha. Mô hình Trồng rau an toàn tại xã Quang Kim, thu nhập 120 triệu đồng/ha/năm. Mô hình trồng lê tai nung tại xã Nậm Pung, thu nhập bình quân 80 – 90 triệu đồng/hộ. Mô hình Hợp tác xã miến dong Thành Sơn – Bản Xèo, thu nhập bình 150 – 200 triệu đồng/năm. Mô hình tổ, hội xây dựng tại xã Dền Sáng, Quang Kim, thu nhập bình quân 90 – 120 triệu đồng/người/năm... Cũng từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến nay Bát Xát đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp được liên kết và giữ được thương hiệu trên thị trường.  Hiện nay Bát Xát đã  có 6 sản phẩm OCOP, tập trung ở nhóm thực phẩm và đồ uống được xếp hạng từ 3-4 sao. Trong đó có 3/6 sản phẩm đạt 4 sao là Miến đao sâm của hợp tác xã Minh Phúc, sản phẩm Gạo Sén Cù và sản phẩm gạo lứt Sén Cù của hợp tác xã Tiên Phong xã Mường Vi.

 Mô hình nuôi cá quất của anh Phạm Văn Hàn, thôn Làng Kim xã Quang Kim

 Bằng cách chỉ đạo đồng bộ, liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, địa phương và người lao động, công tác đào tạo lao động nông thôn ở Bát Xát không những đạt về số lượng, chất lượng, mà đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch ngành nghề trong nông thôn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, đóng góp đáng kể vào chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tạo bước đột phá, tăng tốc về chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn ở Bát Xát. Những nỗ lực đó được ghi nhận qua những con số đầy ấn tượng.  Trong tổng số 47.159 người  lao động tham gia hoạt động kinh tế, thì lĩnh vực nông lâm nghiệp 38.463 người, chiếm 81,56%; Công nghiệp xây dựng 1.597 người, chiếm 3,39%; Thương mai-Dịch vụ 7.099 người, chiếm 15,05%.

 Với 10.995,001 triệu đồng,  giai đoạn 2010-2019, Bát Xát đã mở được 165 lớp học nghề  và đào tạo nghề 5.454 lao động nông thôn và tỷ lệ lao động học nghề có việc làm thường xuyên đạt 94,33%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 26.7% năm 2015, lên 52% năm 2020; Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề đạt 85%; Giải quyết việc làm mới trên trên 8.000 lao động  và năm 2020 đã giải quyết việc làm mới cho 1.525 lao động nông thôn. 20/20 xã  trong huyện hoàn thành tiêu chí 12 về “tỷ lệ lao động có việc làm” và 15/20 xã đã hoàn thành tiêu chí 14.3 về “Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo”.

 Qua đó, Bát Xát đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%/năm; Thu nhập bình quân đầu người 39,8 triệu đồng/người/năm; Giá trị canh tác đạt 69 triệu đồng/ha; Tăng trưởng đàn đại gia súc 6,8%/năm;  Trung bình mỗi năm giảm 6,5% hộ nghèo; Đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,2% năm 2020. Đến nay Bát Xát đã có 9 xã hoàn thành xã nông thôn mới, (Tăng 7 xã so với nhiệm kỳ trước); Có 325 tiêu chí đã hoàn thành (Tăng 154 tiêu chí); Đảm bảo đạt 15,4 tiêu chí/xã. Đặc biệt đã có 34 thôn đạt thôn nông thôn mới và 30 thôn đạt thôn kiểu mẫu.

 Giai đoạn 2021 – 2025 Bát Xát đặt ra mục tiêu đào tạo mới, đào tạo lại cho khoảng 6.760 lao động, trong đó trình độ cao đẳng: 480 người; trung cấp 1.660 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 4.620 người và giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục đào tạo cho khoảng 6.650 lao động. Trong đó trình độ cao đẳng: 660 người; trung cấp 2.440 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 3.550 người.

 Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, huyện Bát Xát đang tập trung  triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn như: Làm tốt hơn công tác khảo sát nhu cầu học nghề, các Trường và Trung tâm  GDNN-GDTX đào tạo nghề gắn với nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp để đào tạo phù hợp, lao động sau khi đào tạo xong có việc làm. Mỗi xã, thị trấn tập trung làm tốt quy hoạch sản xuất, trong đó xác định được sản phẩm chủ lực, sản xuất có liên kết tiêu thụ. Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người lao động nông thôn biết và tích cực tham gia học nghề. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất. Đồng thời hỗ trợ vay vốn xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm để nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như chất lượng đào tạo nghề. Ưu tiên đào tạo những ngành nghề có điều kiện tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới, công nghệ cao trên địa bàn khu vực nông thôn. Đào tạo nghề gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025  và 9 đề án phát triển kinh tế của huyện Bát Xát giai đoạn 2021 – 2025.

 Có thể thấy rằng, việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở Bát Xát 10 năm qua  đã góp phần thay đổi nhận thức và đời sống kinh tế - xã hội của người dân, nhất là ở những vùng khó khăn trên địa bàn huyện. Người lao động sau khi học nghề nông nghiệp đã biết vận dụng các kiến thức, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững, từng bước thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thanh Loan, Trung tâm văn hóa TT – TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 3,890
  • Tất cả: 831,393
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 3,890
  • Tất cả: 831,393