Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa I, năm 2021

Chiều ngày 22/7, huyện Bát Xát đã tổ chức Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4. 

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Tham gia lớp Bồi dưỡng có 69 học viên là đảng viên các Chi, Đảng bộ cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, nhiệm vụ trong công tác phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố, bảo vê an ninh chính trị, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới, Nội dung cơ bản các luật Quốc phòng An Ninh quốc gia, pháp lệnh dự bị động viên…

Kết thúc khóa học các học viên đã viết bài thu hoạch, qua kiểm tra đánh giá 100% các bài kiểm tra nhận thức đều đạt yêu cầu. Trong đó có 20%  đạt loại giỏi, 70% đạt loại khá. Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về Chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, để các cán bộ, đảng viên nghiên cứu vận dụng trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện sẽ phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho 320 cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Quang Phấn, Trung tâm Văn hóa, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 9
  • Tất cả: 838,485
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 9
  • Tất cả: 838,485