Nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND xã Mường Vi

Nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND xã Mường Vi

Họ và tên

Di động

Chức vụ

Email

Đơn vị

Làng Văn Hản

0837826621

BT-Chủ tịch HĐND

lvhan-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Vi

Tẩn Láo Ú

0345071983

Chủ tịch UBND


tlu1-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Vi

Lù Văn Xuân

01669610512

Phó Chủ tịch UBND

lvxuan-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Vi

Trần Văn Cường

0984871889

Phó bí thư Đảng ủy

tvcuong-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Vi

Trần Văn Lập

0945772794

Phó Chủ tịch HĐND

tvlap-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Vi

Phân công nhiệm vụ công chức xã mường vi: QD_vv_phan_cong_nhiem_vu_cua xã mương vi_U20210126035207254_Signed.pdf


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 3,841
  • Tất cả: 831,344
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 3,841
  • Tất cả: 831,344