​Nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND xã Mường Hum
Nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND xã  Mường Hum

Họ và tên

Điện thoại

Chức vụ

Email

Đơn vị

Tẩn Láo San

0985.812.663

Bí thư Đảng ủy

tlsan-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Hum

Sí Trung Kiên 0967.515.566

Chủ tịch UBND

stkien-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Hum

Trương Thùy Dương

0966.211.311

Phó Chủ tịch HĐND

ttduong-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Hum

Tẩn Láo Sì

01675.637.868

Phó Chủ tịch UBND

tlsi-batxat@laocai.gov.vn

UBND xã Mường Hum

Vũ Quang Ngọc   0985.696.111  Phó Bí thư Đảng ủy   vqngọc-batxat@laocai.gov.vn  UBND xã Mường Hum

Thông báo phân công nhiệm vụ: Thông báo phân công nhiệm vụ CB, CC xã 2021.docx

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 499
  • Trong tuần: 3,821
  • Tất cả: 831,324
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 499
  • Trong tuần: 3,821
  • Tất cả: 831,324