Bát Xát tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2019
Ngày 14/12/2018, huyện ủy Bát Xát đã tổ chức hội nghị  cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do ban tuyên giáo Trung ương tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tại điểm cẩu của huyện có đồng chí Giàng Thị Dung – Bí thư, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lý Thị Ngọc Hoa – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Đăng Khoa- Phó bí thư Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong ban  thường vụ huyện ủy, thường trực UBND, HĐND huyện, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, đảng viên các đảng bộ quân sự, đảng bộ công an và đảng bộ khối dân của huyện. 
Với chuyên đề  "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  tổ chức được PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia trình bày.
Sau chuyên đề của PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia trình bày.  Ban tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn và chỉ đạo cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân. Ban tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Quang cảnh hội nghị
Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Bí thư (thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương).
Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở ; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua.
Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
Để tiện cho việc nghiên cứu, học tập đạt kết quả bên cạnh việc tổ chức cho cán bộ chủ chốt tiếp thu tại hội trường lớn của huyện thông qua truyền hình trực tuyến. Dịp này huyện Bát xát cũng đã chỉ đạo 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tiếp sóng và bố chí hội trường để cho cán bộ đảng viên trong đảng bộ tiếp thu các chuyên đề. Qua theo dõi tại các điểm cầu của huyện các đảng bộ đã bố chí hội trường và tổ chức nghiêm túc cho đảng viên học tập chuyên đề. 
Việc học tập, triển khai Nghị quyết của Đảng thông qua kênh trực tuyến là một việc làm thiết thực để mỗi đảng viên tại cơ sở cùng nắm bắt chủ trương, Nghị quyết của Đảng một cách căn cơ và thiết thực nhất. Đây cũng là cách làm hiệu quả để mỗi đảng viên ở các cơ sở có thể áp dụng và thực hiện tốt nhất bám sát với các vấn đề thực tiễn tại cơ sở, từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đức Tiến


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 561
  • Trong tuần: 3,883
  • Tất cả: 831,386
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 561
  • Trong tuần: 3,883
  • Tất cả: 831,386