Huyện ủy Bát Xát đẩy mạnh triển khai chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của huyện ủy Bát Xát về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Bát Xát đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Tăng cường đối thoại với nhân dân

 Để Nghị quyết đi vào đời sống, các chi, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tổ chức quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến cấp cơ sở, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Theo đó Bát Xát  thưc hiện  mục tiêu kép tập trung kiểm soát dich bệnh và lãnh đao phát triển kinh tế. Chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các biện pháp từ sớm, từ xa, tập trung vào khu vực dễ phát sinh để phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, cách ly, điều trị hiệu quả người nhiễm bệnh theo kịch bản của huyện và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Phối hợp chặt chẽ, tranh thủ mọi sự giúp đỡ của các cơ quan của tỉnh; Triển khai tiêm chủng theo đối tượng ưu tiên, tiến tới tiêm đại trà vắc-xin Covid-19 . 

Đối với Chương trình trọng tâm về thu hút đầu tư, huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp của tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn.

Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất ở Bản Qua

Cùng với thực hiện các Chương trình trọng tâm, huyện Bát Xát tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó, huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi. Một trong những nhiệm vụ được huyện đặc biệt quan tâm là việc thực hiện Đề án phát triển mỗi xã một sản phẩm. Ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và tổ chức các đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào thực hiện tại địa phương; Lãnh đạo xây dựng 50% số xã trên địa bàn huyện có sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt 3 sao trở lên.

Mô hình nuôi Ngựa tại xã Cốc Mỳ

 Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách, huy động Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Cùng với đó, huyện chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao sức khỏe Nhân dân, triển khai công tác giảm nghèo theo kế hoạch.

 Trong công tác xây dựng Đảng, huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 Bát Xát cũng chú trọng tập trung vào các lĩnh vực đột phá như: Xây dựng Y Tý trở thành Trung tâm du lịch mới của tỉnh, tập trung phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng, bản sắc; triển khai hiệu quả các mô hình làng du lịch cộng đồng. Để thực hiện tốt việc này huyện triển khai, thực hiện đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giai đoạn 2020 -2025. Phát triển khu du lịch Y Tý trờ thành Trung tâm du lịch mới của tỉnh. Phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đa dạng các sản phẩm du lịch đặc sắc và hấp dẫn; tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, an toàn cho các hoạt động du lịch; có chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở dịch vụ cao cấp; hỗ trợ và phát triển rộng rãi mô hình làng du lịch trong cộng đông Hà Nhì, Mông, Dao, Giáy... Quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, du lịch. Bên cạnh đó Phát triển kinh tế nông nghiêp theo hướng hàng hóa, ứng dụng một phần công nghệ cao sẽ được cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh liên kết kinh tế. Triển khai, thực hiện đề án phát triển trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng một phần công nghệ cao huyện Bát Xát giai đoạn 2020-2025. Phát huy thế mạnh vùng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và sử dụng đất đúng quy hoạch; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, huy động tối đa nguồn lực của Nhân dân và tổ chức cá nhân. Kêu gọi, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sàn phẩm hoặc liên kết tiêu thụ sản phẩm để hướng tới thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm. Triển khai hiệu quả mô hình mỗi xã một sản phẩm; đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng, gắn kểt chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.Thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất chế biến nông lâm sản, xúc tiến thương mại, tư vấn mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tăng cường quảng bá sản phẩm thúc đẩy, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các HTX.

Mô hình trồng xoài tại A Mú Sung

 Với những nhiệm vụ được triển khai ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ sẽ là cơ sở để huyện Bát Xát triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, Nghị quyết Đại hội.

Đức Tiến, Trung tâm VH,TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 3,741
  • Tất cả: 831,244
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 3,741
  • Tất cả: 831,244