Bát Xát triển khai một số chủ trương trọng tâm phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Ngày 7/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn trong huyện, thông qua một số  chủ trương trọng tâm phát triển nông, lâm nghiệp, gắn với xây dựng  nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Quang  Bình – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện,  Phạm Năng  Chung – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Với mục tiêu định hướng đến năm 2045 đưa giá trị sản phẩm trên 1ha đất canh tác bình quân là 251,4 triệu đồng/ ha, tốc  độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trên 5/%/năm. Cụ thể lĩnh vực Trồng trọt thâm canh tăng năng suất lúa, duy trì ổn định diện tích 4.000 ha, sản lượng thóc dạt trên 26.121 tấn nhằm đảm bào an ninh lương thực trên địa bàn huyện. Đồng thời tận dụng tiềm năng, lợi thế để giảm dần diện tích lúa lai xuống dưới 10% vảo năm 2025. Xây dựng vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng các giống như: Séng Cù, với quy mô 4.000 ha tại Mường Vi, Bản Qua, Bản Vược, Trịnh Tường, Cốc Mỳ, Bản Xèo, Dền Sảng; Giảm diện tích các loại cây trồng hàng năm có giá tri thâp như diện tích trong ngô sắn, diện tích lúa 1 vụ, lúa 2 vụ không đủ nươc...sang trong cây ăn có giá trị  kinh tế cao (dự kiến giảm 537 ha cây sắn, giảm 1.255 ha cây ngô, lúa kém hiệu quà trên 650 ha, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp nhưng nhân dân sản xuất cây hàng năm khác đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp trên 326 ha... 

Lĩnh vực Chăn nuôi Giai đoạn 2021 - 2025 tốc độ tăng trưởng đàn là 7,17%/năm, tốc độ tăng trưởng sản lượng đạt 8,88%/năm; Giai đoạn 2026 - 2030 tốc độ tăng trưởng đàn là 3,02% tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân đạt 3,61%/năm; Tập trung tăng đàn lợn, đặc biệt là đàn lợn đen bản địa và đàn ngựa theo hướng sản xuất hàng hóa. Các loại vật nuôi khác tiếp tục duy trì tổng đàn, áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi nâng cao sản lượng xuất chuồng. Lĩnh vực Thủy sản duy trì diện tích nuôi đến năm 2030 đạt 227 ha. Đến năm 2025 sản lượng đạt 1.134 tấn; Phát triển nuôi các nước lạnh gắn với du lịch  đến năm 2030, thể tích nuôi cá nước lạnh đạt trên 26.000m3 sản lượng đạt 15 tấn. Lĩnh vực lâm nghiệp đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%.

Theo đó huyện sẽ tập trung phát triển cây ăn quả chủ lực dựa trên điều kiện tự nhiên của huyện. Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua huyện cũng đã khảo sát quỹ đất tại 176 thôn của huyện để quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với từng loại cây, con giống trên từng địa phương. Huyện cũng sẽ bố trí kinh phí và vận động Nhân dân thực hiện các dự án phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị cũng đã giành phần lớn thời gian đóng góp vào chiến lược phát triển nông nghiệp của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đa số ý kiến đồng ý với dự thảo của huyện. Tuy nhiên để dự thực hiện tốt các dự án trong chiến lược phát triển nông nghiệp huyện Bát Xát cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho  người dân thực hiện dự án, ưu tiên tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

 

Đ/c Nguyễn Quang Bình – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

 Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Bình – Phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Các ngành, các cấp phải đồng thuận vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, tư duy tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống, sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có hiệu quả bền vững. Quy hoạch bố trí sử dụng quỹ đất phục vụ cho vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai, giao đất, cấp đất đảm bảo cho người dân. Triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn. Tạo cơ chế thông thoáng về hồ sơ, thủ tục vay vốn để người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Các xã thị trấn trong huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức thực hiện chiến lược phù hợp thực tế địa phương mình.


Đức Tiến, Trung tâm VH,TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 3,877
  • Tất cả: 831,380
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 3,877
  • Tất cả: 831,380