Kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Bát Xát thành công tốt đẹp

Sáng ngày 5/7/2018, Hội đồng nhân dân thị trấn Bát Xát khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8.


Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng, giải quyết thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND thị trấn; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn; Báo cáo kết quả kỳ  họp thứ 8 HĐND huyện Bát Xát khóa 17; báo cáo tổng  hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, các kiến nghị sau giám sát thường trực và các ban HĐND giữa 2 kỳ họp;… 


Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình: tờ trình đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng, giái pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; tờ trình đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị trấn Bát Xát; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND năm 2019…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trấn Bát Xát duy trì ổn định cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 53%-58%, công nghiệp xây dựng từ 22%-25%, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 27% xuống còn 20%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị.  Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển,  vấn đề giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm trú trọng, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu đã có những ý kiến, kiến nghị chất vấn về: đẩy nhanh tiến độ làm đường tổ 8; xây dựng chợ; nạo vét tuyến mương xung quanh chợ đảm bảo vệ sinh môi trường; cấp gạch block để lát vỉa hè, lắp bóng điện cao áp và làm nhà văn hóa tại tổ 7 thị trấn; sớm gải quyết nguyện vọng của các hộ dân đã đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất, …

Chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết về:  kết quả thực hiên nhiệm vụ phát triển KTXH tháng đầu năm, chỉ tiêu phát triển KTXH và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2017; nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác triển khai tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngoài ngân sách và thu khác trên địa bàn từ năm 2015-2017; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị trấn ; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị trấn; nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thị trấn Bát Xát năm 2019.

Hoàng Trường – Quang Phấn


Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 376
  • Trong tuần: 4,013
  • Tất cả: 314,022