Bát Xát tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập nghị quyết trung ương 7 khóa XII
Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu được nghiên cứu 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cụ thể: Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


Cán bộ đảng viên tiếp thu nghị quyết tại hội trường huyện ủy

Tại Đảng bộ huyện Bát Xát ngoài tổ chức cho: Cán bộ chủ chốt, cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị Công an huyện, Ban chỉ huy quan sự huyện xem truyền hình trực tiếp tại phòng họp ban chấp hành Huyện ủy; Các chi, Đảng bộ khối cơ quan và các xã, thị trấn đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp thu chuyên đề tại cơ quan và trung tâm xã. Qua theo dõi mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tại các Đảng bộ cơ sở tất cả các Đảng viên đều tham dự đầy đủ nghiêm túc lắng nghe, ghi chép những nội dung đã được truyền đạt thông qua hình thức trực tuyến.


Đảng viện thị trấn Bát xát tham gia học tập nghị quyết

Thông qua hội nghị này nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng. Tại Đảng bộ huyện Bát Xát, thông chương trình trực tuyến của hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. 

Đức Tiến, Đài TT- THBát Xát

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 358
  • Trong tuần: 3,995
  • Tất cả: 314,004