Đảng bộ xã Quang Kim tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
​Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề về: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011- 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016- 2020); tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến nội dung của Chỉ thị 05CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy manh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua hội nghị lần này, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới, các giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Quang Kim, từng bước đưa Nghị quyết  của  Đảng đi vào cuộc sống.

Hoàng Thủy, Đài TT-TH Bát Xát

Tin khác
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 373
  • Trong tuần: 4,010
  • Tất cả: 314,019