Mường Vi nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Từ việc cụ thể hóa Nghị quyết đến triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, hình ảnh của Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã như đang được in đậm trên tất các lĩnh vực kinh tế - đời sống xã hội của người dân Mường Vi.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội, ngay từ những ngày đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng qui chế hoạt động, đồng thời xây dựng chương trình hành động, tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, qui định cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đến các đồng chí uỷ viên BCH phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng bộ để thuận tiện cho việc nắm tình hình, chỉ đạo sâu sát hơn. Hàng tuần, Thường trực Đảng uỷ đều tổ chức giao ban nghe phản ánh các vấn đề mới phát sinh, đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân hiểu Nghị quyết được đặt lên hàng đầu. Xã đã chú trọng tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết theo từng chuyên đề và từng đối tượng, đồng thời phổ biến rộng rãi đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh của xã. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ quán triệt về kết quả Đại hội Đảng bộ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đến tất cả cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia lao động sản xuất, xây dựng các tổ chức đoàn thể, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Mường Vi tiếp tục phát huy sức mạnh của đảng bộ, tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, giữ vững và phát triển các tiêu chí nông thôn mới, thực hiên hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2020 Cơ cấu kinh tế: nông lâm nghiệp chiếm 50%; công nghiệp - TTCN và xây dựng chiếm 25%; thương mại, dịch vụ chiếm 25%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm. Về xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt 19 tiêu chí vào năm 2016. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch - vững mạnh.

Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Vi đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm thực hiện  thắng lợi Nghị quyết bằng các việc làm cụ thể: Chỉ đạo nhân dân tập chung thu hoạch lúa chiêm xuân đồng thời  đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ lúa mùa để tạo tiền đề cho những vụ sản xuất nối tiếp. Trong việc sản xuất lúa xã vận động nhân dân duy trì tốt 100% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, đặc biệt là chú trọng mở rộng mô hình sản xuất lúa đặc sản Séng Cù để tăng thu nhập. 

Những năm qua đa số mạng lưới giao thông của các thôn đã được nâng cấp nhưng với quyết tâm cứng hoá mặt đường và với chủ chương nhà nước và nhân dân cùng làm những ngày này một số tuyến đường giao thông liên thôn đang được Mường Vi khẩn chương đổ bê tông để cứng hóa mặt đường tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Hiện nay các tuyến đường nội đồng cũng đang được xã đẩy mạnh thực hiện việc mở đường để nhanh chóng  bê tông hóa trong thời gian sớm nhất, thuận tiện trong việc sản xuất vùng lúa đặc sản.

Khi Nghị quyết được cụ thể hóa đến từng lĩnh vực, đảng bộ Mường Vi nhanh chóng triển khai, bắt đầu từ những nhiệm vụ cần kíp trước mắt, đồng thời quan tâm đến nhiệm vụ chỉ tiêu lâu dài như: đào tạo đội ngũ cán bộ, công tác giảm nghèo bền vững …, vì thế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Vi khoá XXI đang từng bước đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện.

Về xã Mường Vi những ngày này, không khí lao động sản xuất trên các cánh đồng dường như nhộn nhịp hơn. Vui mừng và phấn khởi về thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã bước vào một nhiệm kỳ mới với không khí hăng say lao động sản xuất, hứa hẹn một nhiệm kỳ với những thắng lợi mới.

Tin khác
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 394
  • Trong tuần: 4,031
  • Tất cả: 314,040